Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Článek 1
Všeobecná ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky stanovují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze smlouvy o dílo uzavřené mezi prodávajícím, kterým je firma
Dušan Urban
Nad Roklí 218
25261 Dobrovíz
IČ:73581364
DIČ:CZ7412143398
(dále jen "prodávající") a objednávajícím.
Předmětem je koupě a prodej zboží a služeb prostřednictvím internetové stránky skrinerychle.cz
Smluvní strany se zavazují, že objednávající zasláním objednávky prodávajícímu potvrzuje svůj souhlas se všeobecnými podmínkami. Tyto všeobecné obchodní podmínky se budou vztahovat na všechny smlouvy o dílo uzavřené na internetové stránce skrinerychle.cz provozované prodávajícím, na základě kterých prodávající dodá zboží, které prezentuje na předmětné internetové stránce (dále jen "smlouva o dílo"), a na všechny vztahy mezi prodávajícím a objednávajícím vzniklé při uzavírání smlouvy o dílo a reklamaci zboží.

Článek 2
Ochrana osobních údajů

Všechny osobní údaje, chráněné podle platných předpisů, budou použity pouze k plnění smlouvy s objednávajícím a nebudou zveřejněny ani poskytnuty třetí osobě.

Článek 3
Reklamace

Záruční podmínky na zboží dodané firmou Dušan Urban se řídí reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy České republiky. Faktura slouží zároveň jako záruční list.

Článek 4
Objednávání

Objednávajícímu bude dodané zboží a služby za předem dohodnutou cenu. Pokud jde o zboží na objednávku nebo zboží, které nemáme na skladě, prodávající objednávajícímu předem oznámí cenu a termín dodání zboží. Každá objednávka bude potvrzená e-mailem. Objednávku zboží je možné zrealizovat formou elektronického obchodu na internetové stránce skrinerychle.cz. Změny v objednávce, případně její zrušení, je možné z výrobních důvodů přijmout nejpozději následující pracovní den (do 10. hodiny) po potvrzení objednávky.

Článek 5
Dodací lhůta

Dodací lhůta vestavěných skříní na míru je 10 - 14 pracovních dní od potvrzení objednávky objednávajícím a úhrady (rozuměj reálného připsání) zálohové platby na účet prodávajícího, pokud není dohodnuto jinak. V ojedinělých případech si prodávající vyhrazuje právo na prodloužení dodací lhůty. Každá změna se objednávajícímu oznámí předem.

Článek 6
Platební podmínky

Objednávající se zavazuje po potvrzení objednávky nejpozději do 10 pracovních dní uhradit zálohovou platbu ve výši 50 % z celkové ceny objednávky, a to bezhotovostním bankovým převodem na účet prodávajícího: FIO-Banka a.s.c. účtu 2401333139/2010, nebo hotovostní platbou osobně prodávajícímu. Při převzetí objednaného zboží - vestavěných skříní, DTD desek - se objednávající zavazuje uhradit prodávajícímu doplatek ve výši 50 % z celkové ceny objednávky hotovostní platbou u prodávajícího nebo na místě převzetí zboží. Zboží je majetkem prodávajícího až do úplného zaplacení celkové sumy objednávky.

Článek 7
Závěrečná ustanovení

Všechny další práva a povinnosti, pokud nejsou uvedeny ve Všeobecných obchodních podmínkách, se řídí ustanoveními Obchodního zákoníku.

Kontakt

Dušan Urban
Nad Roklí 218
25261 Dobrovíz
Mob.: 739 320 995
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

IČ: 73581364
DIČ: CZ7412143398